... ładowanie danych ...
... proszę czekać ...
logo
Jesteś tutaj: >> ackerman
dom
    ACKERMANackerman

cegla cegla cegla
cegla cegla


do pobrania:
 
pdf-icon
cennik

 
pdf-icon
certyfikat

Pełna nazwa: Pustak Stropowy Ackermana A20/20
Nazwa Handlowa: "Pustak Stropowy Ackerman"
Wymiary: 300 x 200 x 200
Waga:8,00 kg
Klasa: 15
Sztuk na palecie: 85
Kategoria: II - Element murowy ceramiczny HD.
Odchyłki wymiarów:
    Kategoria odchyłek wymiarów T 1
    Kategoria rozpiętości wymiarów WUN
    Płaskość 1mm
    Równoległość płaszczyzn 1mm
Kształt i budowa: wg zał+/-czonych zdjęć
Odporność na działanie obci+/-żenia statycznego: 3 kN
Obecność szkodliwej zawartości marglu: zgodna z norm+/-
Nasi+/-kliwość: 12%
Reakcja na ogień Euroklasa A1
Współczynnik dyfuzji pary wodnej: 5/10g PN-EN 1745:2002
GęstoPć brutto: nie dotyczy
Współczynnik przewodzenia ciepła: λ WUN
Substancje niebezpieczne f1=0,53 , f2=31 Bq/kg

Opis:
Dla stworzenia wymarzonego cichego i ciepłego stropu... Produkowany z surowców ilastych z dodatkiem naturalnych komponentów. Biologicznie czysty i zdrowy.

Zastosowanie :
Stropy